Muzejsko-vjeronaučna dvorana crkve Uznesenja Marijina u Jelsi

SAŽETAK PROGRAMA U NOĆI MUZEJA

Putem edukativne izložbe u Jelsi provesti će se umjetničko-edukativna aktivnost o problematici izumiranja vrste autohtonog dalmatinskog crnog bora, a vanjski stručni suradnik Antonio Morić Španić, koji je istraživački povezan s problemskom tematikom, održati će kratku prezentaciju o značaju dalmatinskog crnog bora kroz povijest i važnosti njegovog očuvanja u modeliranju budućeg održivog razvoja otoka Hvara. Na izložbi će biti iznijet umjetnički osvrt na temu ove autohtone vrste od strane hvarskih umjetnika, Dominika Dubokovića, Stanislava Huljića, Maje Jelušić, Vuka Jevremovića i Željke Kozulić, kroz službeno predstavljanje radova široj javnosti.

Muzejsko-vjeronaučna dvorana crkve Uznesenja Marijina u Jelsi - PROGRAM


18:00 - 01:00 h
Otvaranje edukativne izložbe na temu dalmatinskog crnog bora / IZLOŽBA

18:30 - 19:00 h
Predavanje Antonia Morića Španića na temu dalmatinskog crnog bora / PREDAVANJE

19:00 - 20:00 h
Likovna radionica za djecu / RADIONICA

Sadržaj i oblikovanje programa: Muzejsko-vjeronaučna dvorana crkve Uznesenja Marijina u Jelsi

Muzejsko-vjeronaučna dvorana crkve Uznesenja Marijina u Jelsi

Braće Batoš, 21465, Jelsa

Splitsko-dalmatinska

18:00 - 01:00h

098 929 6660 / 091 529 7519

irena.doric@gmail.com

0Natječaj za Naj Fotku