Zavičajni muzej grada Rovinja

SAŽETAK PROGRAMA U NOĆI MUZEJA

Od samog početka nastanka ljetne jednonevne manifestacije na otvorenom izložba “Grisia” je pobudila veliko zanimanje javnosti jer je s takvim konceptom umjetnost izašla iz strogih okvira službene, i običnom čovjeku teško razumljive umjetnosti. Približavanje umjetnosti običnom čovjeku dodatno je potaknuto i prihvaćanjem amaterske komponente umjetničkog stvaralaštva. To je razlog što se je manifestacija održala do današnjih dana i postigla uspjeh. Osnutak atelijera pod vedrim nebom, u žili kucavici gradske jezgre, gdje svi imaju mogućnost ravnopravnoga sudjelovanja, zamisao je grupe umjetnika iz Umjetničke kolonije Rovinja. Članovi Umjetničke kolonije nisu bili samo likovni umjetnici već i književnici, pjesnici, glumci, glazbenici, znanstvenici, redatelji itd., cijela akademska zajednica. Izložba je osnovana 1967. godine kada su članovi Umjetničke kolonije izlagali u Muzeju, ali i organizirali prodajnu izložbu Ex tempore na ulici Grisia. To je bio početak Grisije, jednodnevne izložbe u strmoj rovinjskoj ulici istoga imena, druge nedjelje u mjesecu kolovozu. Svrha je tog događaja “stvoriti atmosferu ateljera u prostoru”. Antun Šoljan uspoređuje “Grisiu” s cehovskom ulicom srednjovjekovnoga grada. “U njoj kao da se spontano izražava pučki karakter stvaralaštva i demokratičnost umjetnosti na djelu. Na gradskoj ulici mi sudjelujemo u radosti tvorca u neposrednom kontaktu s konzumentom djela.” Prepoznaje sajamski, pučki i neobvezatni karakter događaja i zaključuje na kraju kako bi veće uključivanje lokalnih rovinjskih amatera tome bolje pridonijelo. Mišljenja su različita, tako već tridesetak godina najjačim kritičarima Grisije smeta upravo taj pučki karakter i demokratičnost. Od osnutka do danas Grisia svake godine postaje sve više ono što Antun Šoljan prepoznaje kao njezinu vrlinu. Taj događaj gotovo se sâm po sebi pretvara u Šoljanovu gradsku instituciju amatera stvaralaca čija se aktivnost polako proteže na cijelu ljetnu sezonu kao dio autentičnoga života Rovinja. Nažalost, na manifestaciju se je polagano, najprije kroz primijenjenu umjetnost, ali i amatersko stvaralaštvo, uvukla strogo komercijalna komponenta. Ta je strogo komercijalna komponenta remetilački faktor manifestacije jer se ne obazire na umjetničku kvalitetu, već je bitan samo komercijalni uspjeh. Manifestacija se sve više pretvara u prodavaonu suvenira a sve manje u umjetnički događaj. Kako bismo spriječili takav proces degradacije ovog jedinstvenog umjetničkog događaja pozivamo umjetnike, građane i sve zainteresirane posjetitelje muzejsko-galerijskih aktivnosti na radionicu i raspravu o potrebnim aktivnostima, kojima bi se podigao umjetnički doživljaj manifestacije.

Arheološki lokalitet „Turnina“

Brdo Turnina nalazi se nekoliko kilometara sjeveroistočno od Rovinja. Materijalni ostaci potvrđuju prisutnost čovjeka od prapovijesnih vremena do u srednji vijek. Vrhom dominira srednjevjekovna kula ispod koje se nalazi velika livada omeđena suhozidom i to je najvjerojatnije prostor rasprostiranja prapovijesne gradine. Na ovom lokalitetu nisu poduzeta sustavnija arheološka istraživanja što nam onemogućava stvaranje jasnije slike o povijesti ovog lokaliteta. Nadamo se da će arheološka istraživanja i konzervatorsko restauratorski radovi na srednjovjekovnoj kuli koja su nedavno započela i koja još uvijek traju, a koje izvodi Hrvatski restauratorski zavod, baciti više svjetla na povijest Turnine.

Zavičajni muzej grada Rovinja - PROGRAM


20:00 - 22:00 h
"Grisia" od utemeljenja do danas / RADIONICA

Od početka, nastanka proslavljene jednodnevne izložbe u istoimenoj rovinjskoj ulici "Grisia", pojavio se je problem izlagačke kvalitete. Osnivači su pokušali komercijalizirati svoju umjetnost. Ta je strogo komercijalna komponenta remetilački faktor manifestacije jer se ne obazire na umjetničku kvalitetu, već je bitan samo komercijalni uspjeh. Diskusija treba otkriti potrebne aktivnosti kojima bi se podigao umjetnički doživljaj manifestacije. Moderator diskusije Iva Koerbler, povjesničar umjetnosti.

18:00 - 20:00 h
"Turnina" arheološka istraživanja / PREDAVANJE

Arheološka istraživanja i konzervatorsko restauratorski zahvati na srednjovjekovnoj kuli Turnina kraj Rovinja. Predavač Josip Višnjić, konzervator arheolog, voditelj Odjela za kopnenu arheologiju izvan Zagreba, sjedište Juršići. Hrvatski restauratorski zavod

Sadržaj i oblikovanje programa: Zavičajni muzej grada Rovinja

Zavičajni muzej grada Rovinja

Trg maršala Tita 11

Istarska

19:00 - 23:00h

052 816720

muzej-rovinj@pu.t-com.hr

0Natječaj za Naj Fotku