Galerija “Krsto Hegedušić” (u sklopu POU Hrvatski dom Petrinja)

Galerija "Krsto Hegedušić" (u sklopu POU Hrvatski dom Petrinja) - PROGRAM


18:00 - 22:00 h
Otvorenje izložbe "INFRARED SLIKARSTVO - donatori i mecene umjetnosti" / IZLOŽBA

U galeriji "Krsto Hegedušić" u Petrinji, za Noć muzeja, otvoriti će se izložba pod nazivom "INFRARED SLIKARSTVO - donatori i mecene umjetnosti" autorica doc. dr. sc. Jane Žiljak Vujić i univ. mag. oec. Ane Hoić. Infrared slike - dualne slike, jedinstveno slikanje u svijetu. Unutrašnja razina duoslike, one koju manje prizivamo u svijest i nerado je gledamo, čista je i nedvosmislena, bez nijansiranja i bez namjere da se u nju uvuče neki red ili sklad, dakle slika je to crno-bijela, činjenična, dokumentarna i otuđena, slika stalne prijetnje, simbolično predočena . Ova je angažirana izložba dakle prilog stvaranju pozitivne energije, apel za skupnu molitvu koja nadjačava sebičnost malih skupina svjetskih i lokalnih i inih nemoćnika koji ne mogu i ne znaju biti Ljudi.

Sadržaj i oblikovanje programa: Galerija “Krsto Hegedušić” (u sklopu POU Hrvatski dom Petrinja)

Galerija “Krsto Hegedušić” (u sklopu POU Hrvatski dom Petrinja)

Šetalište J. J. Strossmayera 1

Sisačko-moslavačka

18:00 - 22:00h

044/815-205 (POU Hrvatski dom Petrinja)

gkh@hd-petrinja.hr

105Natječaj za Naj Fotku