Muzej i Majstorska radionica Franjo Schneider

SAŽETAK PROGRAMA U NOĆI MUZEJA

Muzej i Majstorska radionica Franjo Schneider

Trg maršala Tita 11, dvorišna zgrada Škole primjenjene umjetnosti i dizajna

 

Radionica za restauraciju i gradnju drvenih žičanih glazbala

Demonstracija rada i korištenja izuma Franje Schneidera Aparatura za mjerenje elastičnosti rezonantnih ploha za violinu

Nastupi učenika Glazbene škole Pavla Markovca     


Sadržaj i oblikovanje programa: Muzej i Majstorska radionica Franjo Schneider

Muzej i Majstorska radionica Franjo Schneider

Trg maršala Tita 11

Grad Zagreb

20:00 - 24:00h

01 4826 655

0Natječaj za Naj Fotku