Muzej grada Umaga – Museo civico di Umago

SAŽETAK PROGRAMA U NOĆI MUZEJA

Kroz stručno vodstvo od Trga Slobode u povijesnoj jezgri Grada Umaga do mlina u ulici Ernest Miloša 24 (gdje je ujedno i ured Muzeja), upoznajmo se s razvojem Grada Umaga, njegovim postepenim širenjem izvan povijesnih zidina u srednjem vijeku, te intenzivnim širenjem grada nakon Drugog svjetskog rata. Ujedno, otkrit ćemo nepoznato o poznatim mjestima. Istražujmo zajedno!!

PROGRAM

Stručno vodstvo:

19:00 TRG SLOBODE (Cisterna, Župna crkva Blažene Djevice Marije i Sv. Pelegrina)

20:00 CRKVA SV. ROKA

20:30 ISPRED PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA

21:25 STARI ELEKTRIČNI MLIN (Ernesta Miloša 24)

Druženje (ured muzeja – Ernesta Miloša 24) :

21:55 UZ KUHANO VINO I UMAŠKE FRITULE

22:00 POZIV NA DONIRANJE POVIJESNIH PREDMETA I PRIČA O SVOME GRADU

 

 

Muzej grada Umaga - Museo civico di Umago - PROGRAM


19:00 - 23:00 h
IDEMO U ĐIR! REFORME U PROSTORU I ŽIVOTU UMAGA- kulturno turistička tura po Umagu / STRUČNO VODSTVO

Kroz stručno vodstvo od Trga Slobode u povijesnoj jezgri Grada Umaga do mlina u ulici Ernest Miloša 24 (gdje je ujedno i ured Muzeja), upoznajmo se s razvojem Grada Umaga, njegovim postepenim širenjem izvan povijesnih zidina u srednjem vijeku, te intenzivnim širenjem grada nakon Drugog svjetskog rata. Ujedno, otkrit ćemo nepoznato o poznatim mjestima. Istražujmo zajedno!!

Sadržaj i oblikovanje programa: Muzej grada Umaga – Museo civico di Umago

Muzej grada Umaga – Museo civico di Umago

Trg sv. Martina 1

Istarska

19:00 sati - 23:00h

098 440 691

muzej.grada.umaga@pu.t-com.hr

0Natječaj za Naj Fotku