Muzej grada Koprivnice

SAŽETAK PROGRAMA U NOĆI MUZEJA

Muzejska prešencija: tragovima sakralne umjetnosti
Programi u Muzeju grada Koprivnice obuhvaćaju tri sadržajna i prostorna aspekta naslovne teme: stalni postav Muzeja u kojemu je dio posvećen sakralnoj umjetnosti, izložbe u Muzeju, Galeriji Koprivnica i Galeriji Hlebine sa predmetima sakralnog karaktera i s temama pobožnosti te povijest, arhitektura i inventar koprivničkih crkvi i bogomolja. Shodno središnjoj temi ovogodišnje Noći muzeja koprivnički program sastoji se od kulturno-turističke rute koja obuhvaća, organizirani ili neorganizirani, uz pripremljena stručna vodstva, obilazak objekata Muzeja, Galerije Koprivnica, Crkve sv. Antuna Padovanskog, Crkve sv. Nikole, Pravoslavne crkve sv. Trojice i Stare Sinagoge i, odvojeno, Galerije naivne umjetnosti u Hlebinama te posjetu nizu fiksiranih izložbi, sa sadržajima koji se sugeriraju u ovogodišnjim programskim smjernicama. Dakle, riječ je o želji da se građane i posjetitelje cjelovito i stručno informira o broju, važnosti i raznovrsnosti objekata i inventara crkvene umjetnosti u Koprivnici i okolici. S druge strane, isticanjem porijekla nekih od zbirki ističu se lokalni donatori, muzejski aktivisti i pokretači, a uspostavlja se i simbolička veza kultura-religija, muzej-crkva, muzejska zbirka-sakralna zbirka koja se, s obzirom na središnju temu – lik i djelo biskupa Strossmayera – sugerira kroz koncepciju Hrvatskog muzejskog društva.
Uz povezivanje svih programa u posebnu kulturno-turističku rutu ostvaruju se i pretpostavke za priželjkivanu dinamičnost, otvorenost, participativnost i održivost suvremenog muzejskog djelovanja.

IZLOŽBE
– ORA PRO NOBIS, izložba grafičkih listova sakralne tematike, iz zbirke osnivača koprivničkog muzeja dr. Leandra Brozovića
Galerija Koprivnica, 29.1-29.2.2016.

PUČKE POBOŽNOSTI, izložba slika i skulptura religioznih tema i sadržaja, iz zbirke Galerije Hlebine i zbirke donatora dr. Hrvoja Neimarevića
Galerija naivne umjetnosti u Hlebinama, 29.1 – 14.2.2016.
CRKVENO RUHO, izložba crkvenog ruha iz župnih crkvi u Hlebinama i Peterancu
Galerija naivne umjetnosti u Hlebinama, 29 – 31.1.2016.

CIKLUS XIV, izložba grafika ak. grafičara Matka Antolčića
Muzej grada Koprivnice, 29.1 – 14.2.2016.

CRKVA SV. NIKOLE, izložba arheoloških iskopavanja u 2014/15
Dvorana u župi sv. Nikole, 5.12.2015 – 5.2.2016.

ARHEOLOGIJA SAKRALNOSTI, izložba arheoloških sakralnih predmeta u Muzeju grada Koprivnice
Muzej grada Koprivnice, 29.1 – 14.2.2016.

VOŠTANI ZAGOVORI, izložba votiva iz zbirke u Muzeju grada Koprivnice
Muzej grada Koprivnice, 29.1 – 14.2.2016.
JOSIP JURAJ STROSSMAYER: POČASNI GRAĐANIN SLOBODNOG KRALJEVSKOG GRADA KOPRIVNICE (1861), izložba
Muzej grada Koprivnice, 29.1-14.2.2016.

HRANA NEBESKA, izložba molitvenika iz zbirke u Muzeju grada Koprivnice
Muzej grada Koprivnice, 29.1 – 14.2.2016.

PROMOCIJA
FRANJO BRDARIĆ: IZ POVIJESTI PODRAVSKIH ŽUPA, izdavač: Meridijani; suizdavač: Muzej grada Koprivnice, 2015.
Galerija Koprivnica, 29.1.2016.

SAKRALNI OBJEKTI
CRKVA SV. ANTUNA PADOVANSKOG
CRKVA SV. NIKOLE
PRAVOSLAVNA CRKVA SV. TROJICE
STARA SINAGOGA

NASTUPI
Crkveni zborovi župa i KUD-ovi

PROGRAM
Koprivnica, itinerer
18,00 Crkva sv. Antuna Padovanskog: predavanje (ponovljeno u 19,15 h)
18,15 Muzej grada Koprivnice: otvorenje izložbe Matka Antolčića, izložbe votiva i molitvenika
18,35 Crkva sv. Nikole: izložba o arheološkim iskopavanjima i predavanje (ponovljeno u 19,30 h)
18,50 Pravoslavna crkva sv. Trojice: predavanje (ponovljeno u 20,30 h)
19,10 Stara sinagoga: predavanje (ponovljeno u 20,30 h)
19,30 Galerija Koprivnica: otvorenje izložbe Ora Pro Nobis
20,00 Galerija Koprivnica, prizemlje: promocija knjige Franjo Brdarić- Iz povijesti podravskih župa
Muzejski prostori biti će otvoreni od 18,00 do 24,00 sati, a crkveni prostori od 18,00 do 21,00 sati.

Nastupi crkvenih zborova i Mješovitog pjevačkog zbora umirovljenika

Hlebine

PUČKA POBOŽNOST
U Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama predstavit će se slike i skulpture s religioznim motivima i elementima iz fundusa Zbirke. Po prvi puta prikazat će se i dio velike donacije dr. Neimarevića koji motivima odgovara navedenoj temi. Likovnu izložbu će pratiti predstavljanje crkvenog ruha iz župa u Hlebinama i Peterancu. Programu će se priključiti i članovi KUD-a Hlebine koji će prikazati običaje vezane uz blagdane.

18:00 – nastup KUD-a Peteranec
18 – 22 sata:
prikaz izrade božićne zvijezde uz pučki običaj Zvjezdara (članovi KUD-a Hlebine)
IZLOŽBA: slike i skulpture s religioznim motivima i elementima iz fundusa Zbirke
predstavljanje djela s religioznim motivima iz donacije dr. Hrvoja Neimarevića
crkveno ruho s peteranskim bijelim vezom – fileom
crkvene knjige (misali) iz privatne zbirke

21:30 – nastup KUD-a Hlebine (prikaz Zvjezdara)

Muzej grada Koprivnice - PROGRAM


18:00 - 21:30 h
PUČKE POBOŽNOSTI / IZLOŽBA

Izložba slika i skulptura religioznih tema i sadržaja, iz zbirke Galerije Hlebine i zbirke donatora dr. Hrvoja Neimarevića Galerija naivne umjetnosti u Hlebinama, 29.1 – 14.2.2016.

18:35 - 21:00 h
CRKVA SV. NIKOLE / IZLOŽBA

izložba arheoloških iskopavanja u 2014/15. Dvorana u župi sv. Nikole, 5.12.2015 – 5.2.2016.

18:00 - 00:00 h
CRKVENO RUHO / IZLOŽBA

Izložba crkvenog ruha iz župnih crkvi u Hlebinama i Peterancu Galerija naivne umjetnosti u Hlebinama, 29 – 31.1.2016.

18:00 - 00:00 h
CIKLUS XIV / IZLOŽBA

Izložba grafika ak. grafičara Matka Antolčića Muzej grada Koprivnice, 29.1 – 14.2.2016.

18:00 - 00:00 h
VOŠTANI ZAGOVORI / IZLOŽBA

Izložba votiva iz zbirke u Muzeju grada Koprivnice Muzej grada Koprivnice, 29.1 – 14.2.2016.

18:00 - 00:00 h
HRANA NEBESKA / IZLOŽBA

Izložba molitvenika iz zbirke u Muzeju grada Koprivnice Muzej grada Koprivnice, 29.1 – 14.2.2016.

19:30 - 00:00 h
ORA PRO NOBIS / IZLOŽBA

Izložba grafičkih listova sakralne tematike, iz zbirke osnivača koprivničkog muzeja dr. Leandra Brozovića Galerija Koprivnica, 29.1-29.2.2016.

18:00 - 00:00 h
ARHEOLOGIJA SAKRALNOSTI / IZLOŽBA

izložba arheoloških sakralnih predmeta u Muzeju grada Koprivnice Muzej grada Koprivnice, 29.1 – 14.2.2016.

20:00 - 21:00 h
FRANJO BRDARIĆ: IZ POVIJESTI PODRAVSKIH ŽUPA / PREDSTAVLJANJE

Izdavač: Meridijani; suizdavač: Muzej grada Koprivnice, 2015. Galerija Koprivnica, 29.1.2016.

18:00 - 00:00 h
J.J.STROSMAYER POČASNI GRAĐANIN SLOB. I KR. GRADA KOPRIVNICE, 1861 / IZLOŽBA

Izložba o biskupu i meceni J.J.Strossmayeru i koprivnici u njegovo doba.

Sadržaj i oblikovanje programa: Muzej grada Koprivnice

Muzej grada Koprivnice

Trg dr. Leandera Brozovića 1

Koprivničko-križevačka

18:00 - 00:00h

048 642 538

info@muzej-koprivnica.hr

1770Natječaj za Naj Fotku