Muzej Brdovec

SAŽETAK PROGRAMA U NOĆI MUZEJA

“Prošlost i budućnost dvorca Januševca” naziv je izložbe arhitektice Mije Mikule koja se otvara na Noć muzeja, 29.1.2016. Dvorac Januševec nalazi se u Općini Brdovec i najznačajniji je hrvatski dvorac iz razdoblja klasicizma. Vlasnici dvorca Januševca utemeljitelji su razvoja brdovečkog kraja budući da su osnovali tvornicu žeste i pjenice, čiji je sljednik današnja Pliva, glavni sponzor izložbe. Izložbom se prikazuje povijest dvorca, ali i projekt za njegovo korištenje u budućnosti, jer trenutno njegova funkcija skladišta arhiva ne omogućuje ostvarenje njegovih potencijala u kulturne i turističke svrhe. Prikazani model može se primijeniti i na ostale dvorce u okolici Zaprešića, čijom bi se revitalizacijom potaknuo kulturno-turistički i gospodarski razvoj kraja. U okviru programa Noći muzeja predavanje pod nazivom “Dvorci kao pokretači razvoja” će održati akademik Mladen Obad Šćitaroci, mentor diplomskog rada arhitektice Mikule. Popratni program uključuje glazbenu točku na violončelu prof. Zlatka Rucnera, te scenski nastup u autentičnim kostimima razdoblja koji će klasicizam predstaviti kroz igru, ples i glazbu.

Muzej Brdovec - PROGRAM


18:00 - 19:00 h
Predavanje "Dvorci kao pokretači razvoja" / PREDAVANJE

Akademik Mladen Obad Šćitaroci, profesor na Arhitektonskom fakultetu i autor knjige "Dvorci i perivoji Hrvatskog zagorja" će uvodnim predavanjem predstaviti modele korištenja dvoraca u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, prikazati njihovo trenutno stanje, govoriti o primjerima dobre prakse i ponuditi svoje viđenje upotrebe dvorca Januševca. Na njegovo predavanje nastavit će se povjesničarka umjetnosti Iva Raič Stojanović koja će izložiti povijesni kontekst i podatke o rekonstrukciji, te arhitektica Mia Mikula, autorica izložbe, koja će detaljno obrazložiti svoj projekt revitalizacije Januševca i izgradnje istoimenog naselja kao novog centra Općine Brdovec.

18:00 - 23:00 h
kostimirani nastup / ZABAVNI PROGRAM

Članovi Hrvatskog saveza arheologa preodjeveni u odjeću iz razdoblja klasicizma zabavljat će publiku igrama i plesovima iz onog vremena, podučavajući osnovne korake tada najpopularnijih plesova. Osim toga, posluživati će i voditi goste kroz stalni postav.

19:00 - 19:30 h
otvorenje izložbe "Prošlost i budućnost dvorca Januševca" / IZLOŽBA

Nakon uvodnog predavanja o razvojnim i prostornim mogućnostima kulturnog naslijeđa, otvorit će se izložba o dvorcu Januševcu. U tri prostorije bit će postavljeni panoi u tri kategorije: prvo, prikaz dvoraca zaprešićkog kraja (Novi Dvori, Lužnica, Januševec i Laduč) s rješenjima njihove (pre)namjene i povezivanja u sustav turističke ponude. Drugo, prošlost dvorca Januševca i njegova rekonstrukcija nakon uništenja krajem Drugog svjetskog rata, i konačno, u trećem prostoru bit će projekt netom diplomirane arhitektice Mije Mikule koji će osim arhitektonskog rješenja samog dvorca i pomoćnih zgrada, ponuditi i urbanističko rješenje čitave bliže okolice.

19:15 - 19:30 h
poetski recital s temom Januševca / LITERARNA VEČER

Članovi Udruge likovnih i književnih stvaralaca Vladimir Maleković iz Brdovca održat će kratki poetski recital s pjesmama posvećenim dvorcu Januševcu

19:30 - 20:00 h
Zlatko Rucner, violončelo / GLAZBENI PROGRAM

Profesor Zlatko Rucner sa zagrebačke Muzičke akademije održat će kratki popratni program uz otvorenje izložbe. Na violončelu će odsvirati kompozicije koje su nastale u razdoblju druge polovice 19. stoljeća, u vrijeme najveće aktivnosti dvorca Januševca.

Sadržaj i oblikovanje programa: Muzej Brdovec

Muzej Brdovec

Ilije Gregorića 13

Zagrebačka

18:00 - 24:00h

(01)3310288

muzej@brdovec.hr

348Natječaj za Naj Fotku