Muzej blaženog Alojzija Stepinca

SAŽETAK PROGRAMA U NOĆI MUZEJA

Program u Muzeju blaženog Alojzija Stepinca sastojat će se od 4 dijela, u trajanju do 45 minuta u kojima će se predstaviti 4 toma (sveska) sabranih djela biskupa Josipa Jurja Strossmayera.

Kroz prigodne riječi predavača, te prezentacije fotografija od kojih će neke prvi puta biti predstavljene javnosti, a koje su vezane uz život biskupa, približit će se lik i djelo biskupa Strossmayera.


Sadržaj i oblikovanje programa: Muzej blaženog Alojzija Stepinca

Muzej blaženog Alojzija Stepinca

Kaptol 31

Grad Zagreb

01 4894 878

tiskovni@zg-nadbiskupija.hr

0Natječaj za Naj Fotku