Kninski muzej

Kninski muzej - PROGRAM


19.00 - 19.30 (otvoreno do 01:00) h
Etnografski odjel: Zoja Radić, "Tradicijsko lončarstvo ručnog kola u Erveniku" / IZLOŽBA

Izrada keramičkog posuđa na ručnom lončarskom kolu prapovijesna podrijetla. U selu Ervenik nalazio se jedan od centara proizvodnje na dinarskom području. Na izložbi će biti predstavljene keramičke posude, lončarsko kolo, alati i pomagala, kao i način rada i proces proizvodnje.

20.00 - 20.30 (otvoreno do 01.00) h
Galerijski odjel: Ivana Mikulić Sarić, fra Tihomir Bazina, akademski grafičar «Priča o kavi» / IZLOŽBA

Ciklus od 42 rada maloga formata gdje autor pokušava različite životne situacije povezati s ovim napitkom. Kava prestaje biti kava, a postaje nešto puno više u međuljudskim odnosima. Ovaj ciklus na pomalo humorističan način progovara o ritualu ispijanja kave u našim krajevima. Koristi različite tehnike rada kako bi dočarao djelić onoga što kava zapravo jest.

20.30 - 01.00 h
Đir po muzeju /u pauzi kuhano vino...fritule/ / STRUČNO VODSTVO

- Oluja 95 postav Domoviskog rata, nova zgrada muzeja, - Arheološki postav, postaja Belveder, - Etnografski postav, postaja Belveder, - Kulturno-povijesni postav, postaja Belveder, - Spomen sobe akademika Hrvoja Požar i humaniste Nikice Slavić, postaja Belveder

Sadržaj i oblikovanje programa: Kninski muzej

Kninski muzej

fra Luje Maruna 1

Šibensko-kninska

19.00 - 01:00h

022 661702

kninskimuzej@kninskimuzej.hr

330Natječaj za Naj Fotku