Galerija Zaklade Mijo Kovačić

SAŽETAK PROGRAMA U NOĆI MUZEJA

Zaklada Mijo Kovačić je osnovana s ciljem očuvanja i promicanja djela slikara Mije Kovačića 2011. g., a prostorno organizirana u palači Jelačić predstavlja komplementarni dio Muzeja naivne umjetnosti koji se nalazi u neposrednoj blizini. Radom Zaklade i Galerije trajno će se sačuvati veliki dio slikarovog stvaralačkog opusa, a posebice ga učiniti trajno dostupnim javnosti. Ovime je grad Zagreb dobio sadržaj, financiran od strane osnivača, koji trajno oplemenjuje ponudu grada Zagreba u kulturološkom, edukativnom i turističkom smislu. Smisao postojanja Galerije je učiniti stvaralaštvo barda naivnog slikarstva Mije Kovačića dostupnim svima, te time i naivno slikarstvo koje je uvijek bilo titulirano kao HRVATSKA NAIVA, te time omogućiti priključenje ovom Projektu ostalim hrvatskim naivnim slikarima koji su obilježili epohu.

Nastavljajući programe tematskog koncipiranja Noći muzeja, cijela manifestacija, koju Galerija Mijo Kovačić planira prirediti biti će u znaku obilježavanja 5-godišnice rada Zaklade i 80-godišnjice rođenja Mije Kovačića.

Uz izložbeni postav (25 radova iz fundusa Zaklade u tehnici ulja na staklu) održat će se projekcija filmskog materijala o Miji Kovačiću.


Sadržaj i oblikovanje programa: Galerija Zaklade Mijo Kovačić

Galerija Zaklade Mijo Kovačić

Basaričekova 22

Grad Zagreb

18:00 - 01:00h

galerija@mijokovacic.com

0Natječaj za Naj Fotku