Galerija umjetnina

SAŽETAK PROGRAMA U NOĆI MUZEJA

Uz izložbu Univerzum Trebotić i postav zbirki XIV st – 60-te po koncepciji muzejskog savjetnika Bože Majstorovića, Galerija umjetnina se na temu ovogodišnje Noći muzeja referira postavom bisti svojih utemeljitelja i ravnatelja iz fundusa muzeja: Portret Ive Tartaglie (Ivan Meštrović, do 1931.), Portret Kamila Tončića (Dujam Penić, 1931.), Portret Krune Prijatelja (Kažimir Hraste, 1986.); uz informativne tekstove o njihovoj ulozi u radu institucije.

Program Noći muzeja dodatno uključuje:

  1. Novi postav suvremene umjetnosti iz fundusa Galerije umjetnina autorica viših kustosica Jasminke Babić i Marije Stipišić-Vuković pod nazivom Umjetnost i društvo u fokusu ima raznovrsne umjetničke prakse koje reflektiraju, komentiraju i upućuju na društveni kontekst u kojemu su nastale. Među izloženim radovima nalaze se neki od najznačajnih u povijesti hrvatske umjetnosti druge polovice 20. stoljeća, od Crvenog Peristila, 1968., preko grafičke mape Dragutina Trumbetaša Gasterbeiteri iz 1973., fotografija Ivana Posavca, Borisa Cvjetanovića, radova Mladena Sitlinovića i Vlade Marteka, Zlatka Kopljara, Siniše Labrovića, Igora Grubića, do najmlađih autora zastupljenih u zbirci poput Sonje Gašperov i Gilda Bavčevića.
  2. Otvaranje međunarodnog izložbenog projekta Hansa Ulricha Obrista Do It!, u suradnji Galerije umjetnina s Independent Curators International (New York), Umjetničkom akademijom u Splitu (voditelj Viktor Popović), Školom likovnih umjetnosti u Splitu (voditeljica Neli Ružić). Kustos projekta Branko Franceschi, koordinatorica projekta Petra Mandac. Projekt se otvara izvedbom instalacija Yoko Ono i Felixa Gonzalesa-Torresa. Kroz projekt će tijekom 2016. biti izvedeni radovi 25 etabliranih međunarodnih umjetnika.
  3. Predstavljanje višekanalne video instalacije Ivane Penjak Kasavica Sakupljačica ljubavi izvedene na osnovi materijala snimljenog u vrijeme proslave Sudamije 2015. godine. Sponzor Technomarket. Kustos Branko Franceschi. Instalacija je otvorena do 7.2.2015.
  4. Performans Matka Trebotića U počast Josephu Beuysu s početkom u 22:00, povodom obilježavanja tridesete godišnjice umjetnikove smrti.

Više na www.galum.hr

Galerija umjetnina - PROGRAM


18:00 - 01:00 h
Utemeljitelji i reformatori / IZLOŽBA

IVO TARTAGLIA (Split, 1880. - Lepoglava, 1949.) Političar, odvjetnik i publicist, splitski načelnik (1918.-1928.) i ban Primorske banovine (1929.-1932.), dr. Ivo Tartaglia ostavio je snažan biljeg na politički i kulturni život Splita u prvoj polovici 20. stoljeća. Poticao je osnivanje kulturnih institucija, a kao strastveni kolekcionar skupio je najveću međuratnu privatnu umjetničku zbirku u Dalmaciji. Kao likovni kritičar, tajnik umjetničkog društva Medulić, predsjednik Društva umjetnosti i prijatelj brojnih umjetnika desetljećima je aktivno sudjelovao u likovnom životu Splita. Uz inicijatore Emanuela Vidovića, don Franu Bulića i Kamila Tončića, bio je zagovornik osnivanja Galerije umjetnina. Oporukom od 12. svibnja 1947. rodnom je gradu, između ostalog, darovao svoju umjetničku zbirku. Tartaglina zbirka (donacija), s preko 580 djela, govori o ukusu, kulturi i dometima svog tvorca, ali i o povijesnom trenutku grada. Nakon neuvjerljivog sudskog postupka, 24. lipnja 1948. biva osuđen na sedam godina zatvora, dvogodišnji gubitak građanskih sloboda i konfiskaciju imovine. Umire u lepoglavskom zatvoru 3. travnja 1949. KAMILO TONČIĆ (Zadar, 1878. - Split, 1961.) Sve je prolazno, nestaju narodi i pojedinci koji stvaraju u naponu svoje snage najbolja djela, ali umjetnost sve nadživljuje, riječi su iz govora Kamila Tončića koji je u svojstvu direktora Galerije umjetnina Primorske banovine prvi pozdravio prisutne na otvorenju ustanove 1. prosinca 1931., u zgradi u Lovretskoj ulici. Impresivnoj javnoj karijeri uglednog inženjera, projektanta Sumpornog kupališta i Hrvatskog doma, direktora Obrtničke škole, inspektora stručne nastave za Dalmaciju, utemeljitelja i direktora Etnografskog muzeja, imenovanjem za direktora Galerije u travnju 1931. priključena je još jedna važna javna funkcija, na kojoj ostaje do 1944. Otada je s kustosom Angjelom Uvodićem (1880. - 1942.) izvršio sve nužne radove kako bi se Galerija čim prije otvorila. U međuvremenu je sakupljeno oko 500 djela, a Galerija je otvorena s tristotinjak odabranih. Tončićevo upravljanje obilježeno je angažmanom u pogledu nabavke umjetnina, preseljenjem cjelokupne građe Narodnog etnografskog muzeja u Galeriju tijekom talijanske okupacije i stručnim radom Angjela Uvodića. KRUNO PRIJATELJ (Split, 1922. - Split, 1998.) Po završetku splitske Klasične gimnazije studira u Rimu (1941.-1943.) i Zagrebu, gdje 1946. diplomira povijest umjetnosti i kulture s klasičnom arheologijom, a 1947. doktorira s temom „Barok u Splitu“. Od 1944. do 1950. kustos je splitskog Arheološkog muzeja. Na mjesto direktora Galerije umjetnina dolazi 1950. gdje ostaje do 1979., kada postaje redovni profesor splitskog odjela Filozofskog fakulteta u Zadru. Redovni član HAZU postao je 1983. Dolaskom Krune Prijatelja započinje novo razdoblje Galerije umjetnina. Entuzijazmu svojih prethodnika pridodao je jedinstvenu erudiciju, stručnu kompetenciju i širinu djelovanja. Pored uloge sakupljača i čuvara umjetničke baštine, Galerija preuzima aktivnu ulogu u umjetničkom životu grada. Od prve izložbe 1953. do 1979. u Galeriji su organizirane brojne izložbe, pretežno suvremenih autora. Prezentirani su i valorizirani ključni autori splitske i hrvatske moderne umjetnosti: Vidović, Job, Plančić i Dešković. Kroz brojne publikacije Kruno Prijatelj je obradio pojedina razdoblja, cjelovite opuse, ali i pojedina umjetnička djela iz galerijskog fundusa.

18:00 - 01:00 h
Umjetnost i društvo / IZLOŽBA

1. Otvorenje novog dijela postava zbirke Galerije umjetnina - umjetnost od 1960-ih do danas – Umjetnost i društvo Kustosice: Jasminka Babić i Marija Stipišić Vuković Nakon postava zbirke pod nazivom O umjetnosti koji se mogao razgledati u Galeriji umjetnina posljednjih šest mjeseci, osmišljen je i drugi dio pod nazivom Umjetnost i društvo koji će biti otvoren na samu Noć muzeja 29. siječnja 2016. Nova koncepcija u fokusu ima raznovrsne umjetničke prakse koje reflektiraju, komentiraju i upućuju na društveni kontekst u kojemu su nastale. Među izloženim radovima nalaze se neki od najznačajnih u povijesti hrvatske umjetnosti druge polovice 20. i početka 21. stoljeća. Za početnu točku izložbenog narativa odabrana je 1968. godina i fotografije Zvonimira Buljevića kojima je dokumentirana intervencija u urbano tkivo Splita kasnije nazvana Crveni Peristil. Ovaj značajan iskorak u smislu kritike onodobnog društva, a i rijedak primjer takve prakse van tadašnjih centara suvremene umjetnosti (prvenstveno Zagreba i Beograda), kontekstualiziran je i kasnijim primjerima intervencija poput Crnog Peristila Igora Grubića iz 1998. godine. Nadalje će biti predstavljeni autori koji su u vrijeme nastanka radova uglavnom bili marginalizirani i tek su kasnijom revalorizacijom punopravno uključeni u umjetničke tokove druge polovice 20. stoljeća. Izuzetan primjer je grafika mapa Dragutina Trumbetaša Gasterbeiter iz 1975. godine koja će u cijelosti biti predstavljena. Postav se nastavlja kroz radove koji su kroz medij fotografije zabilježili značajne performanse i akcije umjetnika, poput radova Ivana Posavca Zagreb, 1984. kojima je zabilježen performans Tomislava Gotovca. Razdoblje prve polovice devedesetih godina 20. stoljeća, obilježeno Domovinskim ratom, pokazalo je da nakon ekstremno nasilnih i traumatičnih iskustava umjetnici nisu posezali za herojskim iskazima, već su kroz intiman pristup izražavali tragediju proživljenoga. Fotografije Marije Braut tihi su svjedoci tog vremena, a složenim instalacijama Ivan Faktor problematizira situacije vlastite stvarnosti, koja je u tim godinama obilježena motivima prolaznosti, smrti, identiteta i povijesti. Aktivnosti članova Grupe šestorice autora (Boris Demur, Željko Jerman, Vlado Martek, Mladen Stilinović, Sven Stilinović i Fedor Vučemilović) sedamdesetih godina prošlog stoljeća čine značajan segment društvene i institucionalne kritike u hrvatskoj umjetnosti. Autorski pristupi Mladena Stilinovića i Vlade Marteka primjeri su analitičkog i kritičkog pristupa preispitivanja pozicije suvremene umjetnosti/umjetnika i razotkrivanja značajnih karakteristika razdoblja kasnog i post-socijalizma. Kao posebna cjelina ističu se radovi splitskih umjetnika srednje i mlađe generacije koji vrlo različitim strategijama i u raznovrsnim medijima, sa specifičnim ironijskim odmakom problematiziraju aspekte suvremenog života. Propitivanjem vlastitog identiteta kroz nametnute rodne uloge bave se Renata Poljak i Vedran Perkov. Suvremeno konzumerističko/ovisničko društvo tema je radova Sandre Sterle, Borisa Šituma, Sonje Gašperov i Luke Barbića. Posljedice privatizacijske pljačke u nekim od najznačajnijih lokalnih poduzeća i dio nezavisne splitske scene aktivan kroz Mrežu solidarnosti prikazani su u dokumentarnom filmu mladog autora Gilda Bavčevića.

18:00 - 01:00 h
do it / IZLOŽBA

Kustos Hans Ulrich Obrist U suradnji s Independent Curators International, UMAS-om i Školom za likovne umjetnosti u Splitu Kustos za Galeriju umjetnina: Branko Franceschi Voditelj programa za UMAS: Viktor Popović Voditeljica programa za Školu likovnih umjetnosti: Neli Ružić Koordinatorica programa: Petra Mandac Umjetnici: AI WEIWEI, FELIX GONZALES TORES, ROBERT ASHLEY, CHRISTIAN BOLTANSKI, IÑAKI BONILLAS, MAURIZIO CATTELAN, JIMMIE DURHAM, JENNIFER ALLORA AND GUILLERMO CALZADILLA, ELMGREEN AND DRAGSET, HREINN FRIDRINNSSON, PAUL ARMAND GETTE, LIAM GILLICK, DOMINIQUE GONZALES FOERSTER, JOSEPH GRIGELY, MONA HATOUM, SHERE HITE, ALISON KNOWLES, SOL LEWITT, ADRIAN PIPER, ERIK VAN LIESHOUT, YOKO ONO, HASSAN SHARIF, MARJETICA POTRČ, GABRIEL SIERRA, ERWIN WURM do it je začet u Parizu 1993. godine razgovorom između kustosa Hansa Ulricha Obrista s umjetnicima Christianom Boltanskim i Bertrandom Lavierom. Obrist je razmišljao kako tradicionalni format izložbe učiniti fleksibilnijim i otvorenim, a rasprava je dovela do pitanja mogu li pisane upute umjetnika koje će se iznova reinterpretirati svakom realizacijom poslužiti kao polazna točka takve izložbe. Za provjeru ideje Obrist je pozvao 12 umjetnika da pošalju upute, koje su potom prevedene na 9 različitih jezika i međunarodno cirkulirali kao knjiga. Gotovo 20 godina nakon početnog razgovor, do it je realiziran u najmanje 50 različitih mjesta diljem svijeta, uključujući Australiju, Kinu, Dansku, Francusku, Njemačku, Meksiko, Kostariku, Sloveniju i Urugvaj. Pokretačka snaga izložbe može se sažeti riječima Marcela Duchampa: "umjetnost je igra između svih ljudi svih razdoblja." On je samo jedan od nekoliko prethodnika koji su formirali modus operandi ove izložbe, koja je također zasnovana na zasadama konceptualne i minimalističke umjetnosti 1960-ih i 1970-ih, kao i prakse Fluxusa. Svaka do it izložba je jedinstvena i site specifična jer u dijalog uključuje reakciju lokalnu zajednicu i njen doprinos uputama, a pri tom ostaje globalna u pogledu svog rastućeg repertoara. To također znači da su generativni i akumulativni aspekti izložbe u tijeku manje opterećeni pojmovima "reprodukcije" ili materijalnosti radova, već su usmjereni na nijanse njihovog tumačenja kroz različite permutacije i ponavljanja. Na taj način, do it je u stanju premostiti vremenska određenja prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Ovaj otvoreni izložbeni model postao je najdugovječnija i najdalekosežnija izložba koja se ikada dogodila i pridao sasvim novi smisao pojmu "izložba u tijeku." Osim produkcije on-line verzije koju je Obrist stvorio u suradnji s e-fluxom u 2004. godini, druge verzije razvoja projekta uključuju do it (muzej), do it (dom), do it (TV), do it (seminar), do it (javni prostor), do it (zabava), kao i poneki anti-do it, filozofiju do it, a odnedavno i UNESCO dječji do it. U razvoju suradnje ICI-a sa Obristom nakon 1997. godine, kojom je do it do danas realiziran u 25 gradova diljem Sjeverne Amerike, novu verziju izložbe koja obilježava 20. obljetnicu ovog jedinstvenog projekta, omogućuje do danas najveći izbor radova s uputom uključujući i 50 novih radova od umjetnika koje su izabrali Obrist i ICI. Institucije moraju oizabrati i realizirati najmanje 20 radova s popisa koji uključuje 250 prijedloga. do it je putujuća izložba koju je osmislio i kurirao Hans Ulrich Obrist, u organizaciji Independent Curators International (ICI), New York. U organizaciji Galerije umjetnina hrvatski partneri su Umjetnička akademija u Splitu i Škola likovnih umjetnosti u Splitu. Više na: http://curatorsintl.org/special-projects/do-it/venues/galerija-umjetnina

21:00 - 22:00 h
U počast Josephu Beuysu / IZLOŽBA

Performans Matka Trebotića povodom 30.godišnjice smrti Josepha Beuysa

Sadržaj i oblikovanje programa: Galerija umjetnina

Galerija umjetnina

Ulica kralja Tomislava 15

Splitsko-dalmatinska

18:00 - 01:00h

021 350 110

galerija-umjetnina@galum.hr

0Natječaj za Naj Fotku