Fotoklub Rijeka – Galerija Principij

SAŽETAK PROGRAMA U NOĆI MUZEJA

U FOTOKLUBU RIJEKA I GALERIJI PRINCIPIJ
Petak, 29. 1. 2016. od 18 do 01 sat, 51000 Rijeka, Pod voltun 4
Ovogodišnju Noć muzeja posvećujemo analognoj fotografiji sa sljedećim programom:
1. IZLOŽBA CRNO-BIJELIH FOTOGRAFIJA IZ PERIODA 50-IH GODINA
20. STOLJEĆA

Izložbu „Velikani hrvatske fotografije 50-ih “ realiziramo u suradnji s udrugom Livingston iz Rijeke.
Autori zastupljeni na izložbi su:
Ante i Zvonimir Brkan, Joso Špralja, Tošo Dabac, Nikola Vučemilović, Milan Pavić, Đuro Griesbach, Fernando Soprano, Alojz Orel, Andro Damjanić, Ivo Tolić, Zlata Laura Mizner, Igor Emili, Viktor Hreljanović, Abdon Smokvina i Ervin Debeuc.

Izloženi radovi nalaze se u zbirkama: MUO Zagreb, Narodni muzej Zadar, Arhiv Tošo Dabac, Muzej grada Rijeke, Fotoklub Split, Fotoklub Rijeka, te u privatnim zbirkama obitelji Orel, Vučemilović i Seferović.

Tekst o izložbi napisao je ugledni novinar i fotoreporter g. Abdulah Seferović:

POSJET STARE DAME

Fotografije hrvatskog Jadrana iz pedesetih godina prošloga stoljeća još uvijek čuvaju nedosežan šarm stare dame! Jednostavno stoga što su to slike nostalgične ljepote, slike potrage za mediteranskim identitetom i izgubljenim vremenom (koje se pretvorilo u mit), slike što otvaraju put u imaginativni život prije 60 godina. To su slike kreativnoga dijaloga s onim čega više nema, a ipak postoji.
Stilisti njihove crno-bijele elegancije slijedili su, na jednoj strani, duh globalnoga trenda legendarne svjetske izložbe Čovjekova obitelj (1955.), a na drugoj strani, ništa manje legendarne agencije Magnum, zajedno s duhom tjednika Paris Match i Life. Danas, pak, sve se to savršeno uklapa u skepsu prema „zbilji“ i „autentičnosti“, a još više u nezainteresiranost postmodernističkoga senzibiliteta za formalne odlike fotografske slike.

2. IZLOŽBA DIJELA MUZEJSKE ZBIRKE FOTOOPREME
Do sada smo organizirali nekoliko akcija prikupljanja fotoopreme i fotografskog pribora pod nazivom fotobuvljak i od prikupljenog materijala formirali smo muzejsku zbirku. Naprosto, želimo sačuvati sve što je civilizacijska i tehnološka pa i kulturološka povijesti, a dio je našeg fotografskog života. Zbirka je u djelomičnoj muzejskoj funkciji, a ujedno nam služi kao edukativni materijal.
Ovu zbirku opreme i pribora prati i biblioteka fotografskih časopisa, kataloga i knjiga. U biblioteci se nalaze fotografska izdanja iz svih vremenskih razdoblja pisana na različitim jezicima.

3. FOTOBUVLJAK U OVOGODIŠNJOJ NOĆI MUZEJA

Sve što izlažemo u našoj muzejskoj zbirci imamo zahvaljujući donacijama naših sugrađana.
I ovom prigodom pozivamo sve sugrađane dobre volje da višak opreme i literature daruju Fotoklubu Rijeka kako bismo još više obogatili našu zbirku. Darovani predmeti upisuju se u Knjigu donatora, obrađuju i izlažu.
4. DEMONSTRACIJA RADA U FOTOLABORATORIJU ZA IZRADU CRNO-BIJELE FOTOGRAFIJE

Za ovu priliku cijelu Galeriju Principij pretvaramo u veliki fotolaboratorij i svi će posjetitelji imati potpuni doživljaj atmosfere izrade crno-bijele fotografije.

• 18.00 do 22.00 radionica DLAN – svi koji žele moći će napraviti otisak svoga dlana fotografskim postupkom koristeći fotopapir i standardne kemikalije za obradu CB papira

• 19.30 – 20.30 sati – demonstracija razvijanja CB filma

• 21.00 – 23.00 sati – demonstracija izrade crno-bijelih fotografija
Svi ste pozvani u petak, 29. siječnja u Galeriju Principij i aktivno se uključite u fotografsku Noć muzeja!

Čaj i kuhano vino čeka naše posjetitelje.


Sadržaj i oblikovanje programa: Fotoklub Rijeka – Galerija Principij

Fotoklub Rijeka – Galerija Principij

Pod voltun 4

Primorsko-goranska

18:00 - 01:00h

095 913 17 69

fotoklubri@gmail.com

674Natječaj za Naj Fotku