Društvo prijatelja dubrovačke starine

SAŽETAK PROGRAMA U NOĆI MUZEJA

Ljevaonica se nalazi na sjeverozapadnom uglu Grada. Gradski zidovi koji flankiraju lokalitet na jugu i istoku izgrađeni su u 13. stoljeću, u vrijeme kada funkcioniraju tanglije (kliješta) tj. otvoreni prostor uvučen u gradsko tkivo, čija svrha je bila prije poznavanja i upotrebe vatrenog oružja bolja obrana uglova grada dovođenjem neprijatelja u nepovoljnu poziciju između dva gradska zida. Na uglovima tanglija početkom 14. stoljeća izgrađene su kule Minčeta i Gornji ugao, a 1351. gradi se zapadno predziđe. U 15. stoljeću obrana grada osuvremenjuje se po zamisli firentinskog graditelja Michelozzija, kule se pregrađuju, a cijeli grad se opasava jarkom i novim predziđem s polukružnim toretama skošenih zidova, napunjenih zemljom. Tanglije su integrirane u gradski prostor izgradnjom zida između Minčete i kule Gornji ugao 1457. godine nakon čega dolazi do gradnje ljevaonice na tom mjestu. Predziđe iz 1351. godine je porušeno, a vrlo strm i stjenovit teren nepravilnog izduljenog trapeznog oblika koji je obuhvaćen zidinama grada nasut je sterilnim slojem te je isplaniran (poravnan) kako bi se izgradila ljevaonica, koja je bila zaštićena sa svih strana, izvana od neprijatelja, a unutra od širenja mogućeg požara. Funkcionirala je s prekidima do Velikog potresa 1667. kada je zatrpana šutom ruševina okolnih kuća te je služila kao deponij. Zone su, iako nasute, djelovale na improviziran način tako da je ljevaonica još neko vrijeme kratko u funkciji. Radi se o državnom projektu podizanja vrlo značajne industrije, proizvodnje oružja koje nije bilo namijenjeno samo za domaće potrebe, nego se izvozilo u Španjolsku, Italiju, Veneciju.

Dubrovačka ljevaonica spada u rijetke sačuvane objekte takve vrste, a smještaj unutar gradskih zidina čini je jedinstvenom bez komparativnog primjera. U istraživanjima provedenim 2005, 2007 i 2008 godine pronađeni su dijelovi arhitekture ljevaonice koji su omogućili potpuno razumijevanje tehnološke podijeljenosti i logike prostora te izradu vrlo vjerne idealne rekonstrukcije te su otkriveni fragmenti grafitnih talioničkih posuda, drozge, sedrene cjevčice za upuhivanje zraka u peći, fragmenti željeznih topovskih kugli i ostali pokretni nalazi koji su potvrdili pretpostavku o postojanju kasnosrednjovjekovnog i novovjekovnog industrijskog dijela grada. Prostor je podijeljen na pet zona od kojih svaka predstavlja jedan tehnološki dio unutar ljevaonice:

  1. A) Talionica je dio ljevaonice gdje se metal priprema za lijevanje, s pećima za njegovo taljenje.
  2. B) U kaluparnici su se pomoću modela od kamena i drva izrađivali kalupi.
  3. C) Bazeni s vodom služili su za pročišćavanje ljevačkog pijeska od viška glinenih čestica.
  4. E) Kanal s taložnicama služio je za filtriranje i taloženje finih čestica pijeska te otjecanje vode iz bazena.
  5. D) U natkrivenom spremištu pijeska deponiran je ljevački pijesak koji je služio za izradu ljevačkih kalupa. Taložnica u sklopu ove zone služila je za skupljanje i pročišćavanje kišnice koja se upotrebljavala za vlaženje ljevačkog pijeska.

Sadržaj i oblikovanje programa: Društvo prijatelja dubrovačke starine

Društvo prijatelja dubrovačke starine

Ispod Minčete bb

Dubrovačko-neretvanska

18:00 - 23:00h

020 638 800

gradske-zidine@du.t-com.hr

0Natječaj za Naj Fotku