Atelier Galerija Mata CROata

SAŽETAK PROGRAMA U NOĆI MUZEJA

Mata CROata (Mate Turić) je magistar kiparstva koji javnosti predstavlja svoj ateljer i galeriju u kojoj se nalazi preko 300 kamenih skulptura ponajviše morskih motiva jedrenjaka i jedara. Mata CROata već sada ima svoj vlastiti rukopis, prepoznatljivi i orginalni prorezani stil. Sposobnost ovog umjetnika je da je uspio javnosti predstaviti nešto sasvim novo i orginalno iz svoje mašte, a uz to još i prepoznatljivo, i za to dobiti velike pohvale profesionalne kritike i publike. Povjesničarka umjetnosti Branka Hlevnjak u časopisu za kulturu Hrvatsko Slovo osobno ga proglašava mladim umjetnikom 2015 godine.
U suradnji s POU Dugo Selo za Noć muzeja javnosti će biti predstavljene dvije samostalne izložbe kamenih jedara autora Mate CROate (Mate Turića)

Atelier Galerija Mata CROata - PROGRAM


21:00 - 00:00 h
Obraćanje javnosti u prostorima Ateliera Galerije Mata CROata / IZLOŽBA

Govor autora, kao govor i kritički osvrt povjesničarke umjetnosti Branke Hlevnjak uz popratnu glazbu.

19:00 - h
Obraćanje javnosti u POU Dugo Selo / IZLOŽBA

U suradnji s Pučkim Otvorenim Učilištem Dugo Selo u prostoru POU predstavljaju se javnosti 2 samostalne izložbe kamenih jedara magistra kiparstva Mate CROate (Mate Turića) uz govor autora, kao govor i kritički osvrt povjesničarke umjetnosti Branke Hlevnjak, uz popratnu glazbu. Na platnu preko projektora će se prikazati spot Mate CROate koji se nalazi na Youtubu.

Sadržaj i oblikovanje programa: Atelier Galerija Mata CROata

Atelier Galerija Mata CROata

Banovo 11

Zagrebačka

18:00 - 00:00h

098 94 77 888

matacroata1@gmail.com

88Natječaj za Naj Fotku