Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu

SAŽETAK PROGRAMA U NOĆI MUZEJA

 1.  Stručna vodstva o povijesti  prvih ateljea, osnivačima institucije  i počecima nastave na Akademiji
 2.  Stručna vodstva na Kiparskom odsjeku
 3.  Otvorene slikarske, kiparske i grafičke klase
 4. Izložba instalacija i video radova Odsjeka za nove medije
 5. Izložba „Osnivači i prvi profesori na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu“
 6. Izložba predložaka sa radionice „Male bronce iz ljevaonice Ujević“
 7. Projekcija filma o povijesti ALU
 8. Projekcije nagrađenih animiranih filmova Odsjeka za animaciju
 9. Radionica za duboki i visoki tisak- prezentacija rada na preši, uveza knjiga, izrade korica i kutija za knjige, izrada grafika u tehnikama dubokog tiska
 10. Radionica za sitotisak- prezentacija izrade grafika u tehnici sitotiska
 11. Radionica izrade ilustracija
 12. Radionica art terapije “Slika-prozor u dušu”
 13. Radionica za kamen- prezentacija izrade skulptura u kamenu
 14. Prezentacija izrade  skulptura u glini po modelu
 15. Izložba i radionica medalja i skulptura malog formata
 16. Likovna radionica studenata Nastavničkog odsjeka – „kolekcionarstvo i kontekstualizacija umjetničkog djela“
 17. Likovna radionica za djecu : „ Škola budućnosti“
 18. Prezentacija pod nazivom:„Sat večernjeg akta“
 19.  Portretiranje posjetitelja

Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu - PROGRAM


18:00 - 23:00 h
Stručna vodstva o povijesti prvih ateljea, osnivačima institucije i počecima nastave na Akademiji / STRUČNO VODSTVO

Stručna vodstva kroz Akademiju: voditeljica Arhiva ALU Ariana Novina, prof. će kostimirana u jednu od prvih učenica privr. više škole posjetitelje provesti kroz ALU pričajući o povijesti prvih ateljea, osnivačima ALU-a, o počecima nastave na ALU i sl.

18:00 - 23:00 h
Stručna vodstva na Kiparskom odsjeku / STRUČNO VODSTVO

Na kiparskom odsjeku će posjetitelje provesti red.prof. Dalibor Stošić kostimiran u jednog od prvih osnivača Akademije akad. kipara Rudolfa Valdeca

18:00 - 01:00 h
Otvorene slikarske, kiparske i grafičke klase / IZLOŽBA

Na svakom odsjeku će se otvoriti po nekoliko klasa i atraktivno urediti za posjetitelje

18:00 - 01:00 h
Izložba instalacija i video radova Odsjeka za nove medije / IZLOŽBA

18:00 - 01:00 h
Izložba „Osnivači i prvi profesori na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu“ / IZLOŽBA

U galeriji ALU biti će postavljena izložba „Osnivači i prvi profesori ALU Zagreb“ (autorica izložbe- prof. Ariana Novina)

18:00 - 01:00 h
Izložba predložaka sa radionice „Male bronce iz ljevaonice Ujević“ / IZLOŽBA

Na kiparskom odsjeku biti će postavljena izložba predložaka s radionice „Male bronce iz ljevaonice Ujević“ (autori izložbe- studenti red.prof. Slavomira Drinkovića)

18:00 - 01:00 h
Projekcija filma o povijesti ALU / PROJEKCIJA

18:00 - 01:00 h
Projekcije animiranih filmova Odsjeka za animaciju / PROJEKCIJA

18:00 - 23:00 h
Radionica za duboki i visoki tisak / RADIONICA

U radionici za duboki tisak će se posjetiteljima predstaviti proces izrade grafika u tehnikama dubokog tiska, rada na preši, uveza knjiga i izrada korica i kutija, (voditelji radionice red.prof. art.Nevenka Arbanas i str.sur. Igor Konjušak))

18:00 - 23:00 h
Radionica za sitotisak / RADIONICA

U radionici za sitotisak će se posjetiteljima predstaviti proces izrade grafika u tehnici sitotiska

18:00 - 23:00 h
Radionica izrade ilustracija / RADIONICA

18.00 - 23:00 h
Radionica za kamen / RADIONICA

U radionici za kamen će studenti posjetiteljima pokazati proces izrade skulpture u kamenu

18:00 - 23:00 h
Prezentacija izrade skulptura u glini po modelu / RADIONICA

Na kiparskom odsjeku će studenti u jednoj od klasa posjetiteljima pokazati, prema modelu, izradu skulpture u glini

18:00 - 01:00 h
Izložba i radionica medalja i skulptura malog formata / IZLOŽBA

Studenti usmjerenja male plastike i medaljerstva će izrađivati medalje i skulpture malog formata

18:00 - 24:00 h
Likovna radionica studenata Nastavničkog odsjeka / RADIONICA

Nastavnički odsjek će organizirati likovnu radionicu na kojoj će 15-tak studenata svojim radovima odgovoriti na temu kolekcionarstva i kontekstualizacije umjetničkih djela (autorica i voditeljica radionice doc.art. Gordana Bakić Vlahov)

18:00 - 22:00 h
Likovna radionica za djecu / RADIONICA

Nastavnički odsjek će organizirati likovnu radionicu za djecu (voditeljice i autorice studentice Marija Plečko i Petra Orbanić ) na temu „Škola budućnosti“

18.00 - 23:00 h
„Sat večernjeg akta“ / PREDSTAVLJANJE

U jednoj od slikarskih klasa biti će uprizoren sat večernjeg akta na način na koji se taj segment nastave nekada odvijao

18:00 - 24.00 h
Portretiranje posjetitelja / DRUŽENJE

U jednoj od klasa na slikarskom odsjeku će studenti portretirati zainteresirane posjetitelje

18:00 - 24:00 h
Art terapija / RADIONICA

Na slikarskom odsjeku će studentica psihologije na FFZG-u i slikarskom odsjeku ALU Zagreb Tara Beata Racz održati radionicu iz ciklusa kreativnog izražavanja "Slika-prozor u dušu"

Sadržaj i oblikovanje programa: Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu

Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu

Ilica 85

Grad Zagreb

18:00 - 01:00h

01 3711 333

alu@alu.hr

0Natječaj za Naj Fotku